ชื่อไทย : มังกรทอง
ชื่อท้องถิ่น : สร้อยทอง(กทม.,กลาง) 
ชื่อสามัญ :
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Ornithochilus difformis (Wall. ex Lindl.) Schltr.
ชื่อวงศ์ : ORCHIDACEAE
ลักษณะวิสัย : กล้วยไม้
ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ :
ลำต้น :
กล้วยไม้อิงอาศัย
ใบ :
รูปรี หรือรูปรีแกมรูปช้อน กว้าง 3-4 ซม. ยาว 8-18 ซม. ปลายมนหรือแหลม ผิวใบมันเล็กน้อย มี 2 – 4 ใบ
ดอก :
ออกเป็นช่อแยกแขนง ยาวได้ถึง 25 ซม. ช่อดอกโปร่ง ดอกบานเต็มที่ ขนาด 8-10 มม. กลีบดอกและกลีบเลี้ยงสีเหลือง มีลายสีแดง กลีบปากสีแดงหรือม่วงแดง
ผล :
ระยะติดดอก - ผล :
เริ่มติดดอก : พฤษภาคม สิ้นสุดระยะติดดอก : กรกฎาคม
เริ่มติดผล : สิ้นสุดระยะติดผล :

สภาพทางนิเวศวิทยา :

นิเวศวิทยา พบตามป่าดิบแล้งทุกภาคของประเทศยกเว้นภาคกลาง

ถิ่นกำเนิด

การกระจายพันธุ์ มีการกระจายพันธ์กว้างขวางในเอเชียเขตร้อนและเขตกึ่งอบอุ่น

การใช้งานด้านภูมิทัศน์

การปลูกและการขยายพันธุ์ :
รายละเอียดการใช้ประโยชน์ :
แหล่งอ้างอิง : [1] องค์การสวนพฤกษศาสตร์ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม. 2551. กล้วยไม้ไทย 2. Thai Native Orchids 2. พิมพ์ครั้งที่ 1. หจก. วนิดาการพิมพ์. เชียงใหม่. [2] อบฉันท์ ไทยทอง. 2552. กล้วยไม้เมืองไทย. พิมพ์ครั้งที่ 16. สำนักพิมพ์บ้านและสวน. กรุงเทพมหานคร.
ประเภทของการใช้ประโยชน์ :
ที่อยู่ :
หมายเหตุ :
รูปพรรณไม้ :
   
Copyright © 2011 Royalpark Rajapruek All rights reserved.
ต.แม่เหียะ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50100
โทร 053-114110-5 แฟกซ์ 053-114196 E-Mail : rprp@hrdi.or.th
เริ่มใช้งานระบบเมื่อ 1 มิถุนายน 2554